Standaard pagina

VERSLAG GEWEST MIDDEN BRABANT

 

  VERBOND MIDDEN BRABANT

 

 

VERSLAG GEWEST OVERIJSE

 

 

 

 

 

 

 

 


Verslag algemene vergadering gehouden te VOSSEM op 18-05-2017.

 

Aanwezigheidslijst:

 

TEGENWOORDIG

AFWEZIG

VERONTSCHULDIGD

 

JOSEPH

EMIEL

 DE APPELVINK DUISBURG

T

 

 

WILLE

FREDERIK

DE APPELVINK DUISBURG

T

 

 

MARIENS

GUY

DE APPELVINK DUISBURG

T

 

 

TIMMERMANS

VICTOR

DE KNEU BERTEM

T

 

 

IMBRECHTS

GEORGES

DE WITTE MEREL EVERBERG

T

 

 

DE BUSSCHER

AUGUST

DE WITTE MEREL EVERBERG

T

 

 

VERBEECK

JULIEN

DE ZANGLIJSTER LEEFDAAL

T

 

 

VEKEMANS

LOUIS

DE ZANGLIJSTER LEEFDAAL

T

 

 

MORRIS

ALAIN

DE ZANGLIJSTER LEEFDAAL

T

 

 

 

Alain Morris opent de vergadering om 20.10 uur.

Van de club “de Ijse vogelvrienden Overijse” was er geen vertegenwoordiger aanwezig, na een telefoon van Wille

Frederik naar Danny Guyot bleek dat hij geen uitnodiging ontvangen had. Alain heeft dit na gekeken en

zijn mailadres stond niet in zijn adressenbestand van het gewest Overijse. Alain excuseert zich voor deze

vergissing.

Dagorde:

 

 1. Goedkeuring verslag van 31/08/2016.

  Er zijn geen opmerkingen te noteren.

 2. Kasverslag en overdracht.

Momenteel is er een negatief saldo van 3,34 EURO.

 1. Verslag BINGOAVOND van 21/01/2017.

Het was een geslaagde avond met een talrijke opkomst. Victor timmermans bedankt Wille Frederik voor de organisatie van deze Bingoavond.

 1. BINGOAVOND 2018.

Zal doorgaan op zaterdag 20/01/2018 in zaal de VLEUG te Bertem, ingericht door de appelvink Duisburg en de zanglijster Leefdaal. Alain Morris zal de zaal reserveren.

 1. Gegevens en data tentoonstellingen 2017.

De aanwezige clubs hebben hun formulier overhandigd en Alain Morris zal de kalender opstellen.

 1. Opmaken klassement gewest Overijse.

De heer Danny Van Hemelrijck zal gecontacteerd worden om te vragen of hij nog bereid is om dit klassement op te stellen. Er wordt hem wel gevraagd om voor 1 juni 2017 een antwoord te geven. Bij negatief antwoord zal de club van de appelvink Duisburg deze taak op zich nemen.

 1. Reglement gewestkampioenschap gewest Overijse.

Om in aanmerking te komen moet er aan 4 tentoonstellingen in het gewest deelgenomen worden. Frederik zal het reglement aanpassen en doormailen naar Alain.

 1. Nieuwsbrief federatie KBOF.

Tot op heden nog geen verslag ontvangen, zal via mail verstuurd worden naar de clubs.

 1. Lidgelden
  .
  Dit punt wordt behandeld op de volgende vergadering in september.

 2. Gewestwimpel 2017.

  Door het wegvallen van de tentoonstelling te Neerijse wordt het toekennen van de gewestwimpel als volgt gewijzigd:

  OVERIJSE: kruisingen en Europese.
  BERTEM: exoten.
  EVERBERG: vetstofkleurkanaries.
  LEEFDAAL: hoenders en parkieten.
  DUISBURG: melaninekleurkanaries en postuurkanaries

  .Frederik zal de lijsten aanpassen vanaf het jaar 2018.

 3. Ontvangen brieven of mails.

  Geen brieven of mails ontvangen.

 4. Allerlei.

  BERTEM: Victor Timmermans vraagt dat de TT kalender tegen volgende vergadering van september ter beschikking zal zijn.
  EVERBERG: niets te melden.
  DUISBURG: Ze ondervinden problemen met het aanvragen van hun keurmeesters, 1 keurmeester voor
  parkieten en grasparkieten kan blijkbaar niet, Victor en Georges geven de raad om een beetje vindingrijk te zijn en een beetje met de aantallen van de te keuren vogels te goochelen.
  LEEFDAAL: niets te melden.

 

 

Vergadering afgesloten rond 21.30 uur.