Standaard pagina

H e t  l i d m a a t s c h a p 2021

De bonden stellen nu al enkele jaren als eis dat er alleen maar ringen aan de kwekers kunnen worden toegekend voor het komende jaar, indien zij ook eerst en vooral hun lidmaatschapsbijdrage voor dat jaar hebben gestort.

Zodoende kon u ook in een der voorgaande rubrieken een verwijzing lezen naar wat nu volgt:

Lidmaatschapsbijdragen, of met andere woorden, lidgelden voor 2021zien er uit als volgt:

- Het lidmaatschap van “De Zanglijster” blijft behouden op 12,00 EURO.

- Sluit u daarbij ook aan bij A.O.B of K.B.O.F., dan betaalt u 30,00 EURO.

- Indien u echter aansluit bij A.O.B. en K.B.O.F., dan maakt dat samen 52,00 EURO.

De raad van bestuur richt zich hier echter niet alleen tot onze kwekers-exposanten om hun bijdrage tijdig, d.w.z. bij de allereerste ringenbestelling te betalen, maar ook de andere leden wordt gevraagd hun bijdrage ten laatste tijdens de tentoonstelling te betalen, het tweede weekeinde van november.

Indien wij u mogen adviseren over de wijze van betalen, kies er dan voor uw lidgeld 2021 te vereffenen via storting op de bankrekening van “De Zanglijster” bij KBC, namelijk: BE26.7343.5409.0829.